This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

NutriBoost je držitelem bio certifikace.

IFS Broker

NutriBoost obdržela certifikace v souladu se standardy IFS Broker.
IFS je systém vyvinutý za účelem zaručení nezávadnosti potravin a kvality konečného výrobku. Částečně je tento certifikát výsledkem globalizace surových materiálů, polotovarů a konečných výrobků. Ty jsou nakupovány po celém světě a různé strany s nimi obchodují. IFS certifikát sjednocuje zásady, podle kterých obchodníci, agenti, dovozci a dodavatelé a maloobchodníci zaručují kvalitu.

Bio

Od svého založení se NutriBoost zaměřuje zejména na surové materiály bio původu. Chce-li naše společnost obchodovat jako bio velkoobchodník, musí držet patřičnou certifikaci. NutriBoost bio certifikaci drží již od svého založení. V Nizozemí je tato certifikace prováděna kontrolním orgánem “SKAL”.

Více informací o bio certifikaci a našem certifikačním orgánu, SKAL, najdete na webových stránkách organizace SKAL.

Náš bio certifikát si můžete stáhnout zde: Bio certifikát NutriBoost 2020.

Kromě bio surovin dodáváme na požádání i konvenční výrobky.

EKO

Značku kvality EKO nesou společnosti, které kromě bio certifikace také podnikají s respektem, jsou zapojené do transparentních sítí prodejců, provádějí výrobu tak, aby neměla dopad na životní prostředí, používají obnovitelné balící materiály nebo se věnují sociálním otázkám. Evropská federace bio farmářství, lépe známá pod zkratkou IFOAM to shrnuje následujícím způsobem: principy bio farmářství zahrnují: ekologii, zdraví, spravedlivosti a péče. To od bio výrobků očekává spotřebitel.

Společnost NutriBoost se rozhodla plně zaměřit na velkoobjemová balení a služby pro soukromé značky. Jelikož nedodáváme přímo spotřebitelům, nejsme již od roku 2019 držiteli EKO certifikace.

Nákup našich surovin

V podstatě všichni dodavatelé společnosti NutriBoost mají GFSI certifikaci. Naši dodavatelé tedy drží certifikáty BRC, IFS nebo FSSC22000. My sami, stejně jako naši dodavatelé, tedy můžeme zaručit, že je možné snadno určit původ našich výrobků.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our